Ngôi Sao đã thu hàng lại bình thường

Chi tiết liên hệ thu hàng : 0919.267.010 - Quân

 

 
 BẢNG GIÁ MUA

(làm việc từ 8h30 - 12h và từ 13h30-17h)

 

Thủ tục nhận tiền 

1. Quý khách đưa HÓA ĐƠN MUA HÀNG vào giám sát ký.

2. Sau khi giám sát ký phiếu chi, vui lòng vào phòng kế toán làm phiếu chi .

 

3. Quý khách hàng cầm phiếu chi qua giám sát ký vá quay lại phòng kế toán nhận tiền.

v

BÁN HÀNG

0938 267 296 - Tuyết

0919 267 565 - Thanh

0901 879 982 - Lệ

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

0901 813 448 - Ngà

0909 180 005 - Hiền

MUA HÀNG CŨ

0919 267 010 - Quân

KINH DOANH

0908 600 776 - Trang

0902 920 224 - Vũ

0909 267 424 - Trâm

0938 267 322 - Thơm

0909 709 987 - Hằng

 

GIAO NHẬN

0919 267 020 - Hưng 

BẢO HÀNH

HCM - 0919 267 015

Các tỉnh - 0903 955 507

 

PHẢN ẢNH

0931 889 888 - Hạnh

 

KHO

0919 267 021 - Hiền

KẾ TOÁN

Chuyển khoản - 0919 267 702 - Hoài

Công nợ - 0901 879 981 - Âu

Hóa đơn - 0901 449 983 - Thương

 

KỸ THUẬT

Máy tính : 0938 267 127 - Đạt

Camera : 0901 838 707 - Lâm

Mail đặt hàng : NhanDatHangNgoiSao@gmail.com (Lệ: 0901 879 982)